Hva er Rosenmetoden?
Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan gi muligheter for økt avspenning, frigjøre pusten og dempe spenninger i kroppen. Gjennom myk og respektfull berøring gir Rosenmetoden muligheten til å kjenne kroppen og følelsene slik de virkelig er i øyeblikket. Den kravløse berøringen ønsker ikke å forbedre eller tvinge fram en endring, men å møte det som er.
Rosenterapeuten jobber med hendene og gir muskelspenninger myke og varsomme trykk. Etter en innledende samtale foregår selve behandlingen på en behandlingsbenk.
Uforløst sinne, sorg, skam, skyld og savn setter seg i kroppen som spenninger. Det er kroppens måte å forsvare seg på. Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på.
Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust.
For å bli kvitt smertene må vi forstå hvorfor de er der. Det burde være en kjent sak at det å skille kropp og sinn hører til historiebøkene. Moderne medisinsk forskning bekrefter det man egentlig lenge har visst - at det er en sammenheng mellom følelser og fysisk helse. Skjult stress kan være en tilstand vi ofte ikke er klar over at vi lider av - vi fortrenger negative opplevelser i fortiden for å takle livet i nåtiden. 


Slik foregår en behandling

Etter en innledende samtale foregår selve behandlingen på en behandlingsbenk.

Klienten har på seg undertøy med et teppe over, og eventuelt de klærne som må være på for at behandlingen skal oppleves komfortabel.

Rosenterapeuten arbeider med sine hender direkte på kroppen.

I behandling med Rosenmetoden møtes klienten med en myk og respektfull berøring i tillegg til samtale, og behandleren observerer blant annet endringer i pust, hud og muskulatur. Det varierer om det er klienten eller behandleren som kommer inn på ulike temaer, og i løpet av en behandling kan enten ett eller flere temaer komme opp. Det kan brukes få ord eller mange ord, og noen behandlinger foregår i det stille.

Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser kan dyp avspenning skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle mønstre kan bli bevisst. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier.

Det kan være godt å ha god tid til seg selv rett etter en behandling. En behandling fortsetter også etter at du har gått hjem, prosessen er i gang. Derfor kan følelser og innsikter komme mellom behandlingene.

Det er ingen forventninger eller oppgaver til klientene mellom behandlingene.

De fleste kan ha behandling med Rosenmetoden, men du må være i stand til å ta ansvar for egen prosess. Det anbefales å ikke ha behandling med Rosenmetoden ved rusavhengighet, alvorlige psykiske lidelser eller andre diagnoser som gjør at det er behov for et sterkt forsvar. Det samme gjelder barn og ungdom.