Hva er Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsterapi for å løse opp langvarige muskelspenninger som kan komme av stress og følelsesmessige  årsaker. 

Med dyp avspenning kan spenningsrelaterte smerter og plager minske eller forsvinne. Man kan få bedre kontakt med seg selv, med sin egen kropp og sine egne følelser, og større selvinnsikt. 

Stress, muskelspenninger, uro

- en følelse av å miste seg selv

Vi kan ha smerter og plager i kroppen som kommer av fysiske årsaker, som en skade eller en feilbelastning, men de kan også komme av stress og følelsesmessige årsaker.

I en stressende situasjon svarer kroppen blant annet med økte muskelspenninger, en endring i pusten, en økt produksjon av stresshormoner og en minsket produksjon av hormoner som gir ro og velvære. Når situasjonen er over, gir kroppen slipp på spenningene, pusten normaliserer seg, og nivået av stresshormoner går ned. Men når det handler om en stressende situasjon som pågår over lang tid, kan kroppen bli værende i et stressmodus med langvarige muskelspenninger, uro eller nedstemthet. 

Følelser vi ikke har kunnet gi uttrykk for blir holdt tilbake i kroppen i form av spente muskler. Dette kan over tid føre til langvarige eller kroniske muskelspenninger - ofte vond rygg, skuldre, nakke eller spenningshodepine. 

Rosenmetodens utøvere kontakter muskelspenninger på en myk, respektfull og direkte måte. Med sine hender og sitt nærvær lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Klientens prosess følges med oppmerksomhet, berøring og ord. Det kan oppleves som varsomme og rolige trykk på spente partier. I dette ligger muligheten for dyp avspenning. 

Klienten er velkommen til å sette ord på det han/hun føler og tenker når det er naturlig. Både berøringen og ordene er med på å løse opp muskelspenninger. Pusten får ta større plass, ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre kan bevisstgjøres. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan dette gi oss større valgfrihet og friere muligheter til livsutfoldelse.  

Slik foregår en behandling

Rosenterapeuten jobber med hendene og gir muskelspenninger myke og varsomme trykk. Etter en innledende samtale foregår selve behandlingen på en behandlingsbenk.

Klienten har på seg undertøy med et teppe over, og eventuelt de klærne som må være på for at behandlingen skal oppleves komfortabel.

Det kan være godt å ha god tid til seg selv rett etter en behandling. En behandling fortsetter også etter at du har gått hjem, prosessen er i gang. Derfor kan følelser og innsikter komme mellom behandlingene.

Det er ingen forventninger eller oppgaver til klientene mellom behandlingene.

Billedskaper Toril Austli
Billedskaper Toril Austli