Priser

Redusert pris i praksisperioden

I praksisperioden gis behandlingene i eget 
behandlingsrom hjemme hos meg på Rotnes i Nittedal. 

1 enkeltbehandling

400,- NOK

3 enkeltbehandlinger

990,- NOK

5 enkeltbehandlinger

1500,- NOK

Veiledningstime i Oslo

Jeg veiledes av lærer under behandlingen. 

450,- NOK

Behandlinger

De fleste kan ha behandling med Rosenmetoden, men du må være i stand til å ta ansvar for egen prosess. Det anbefales å ikke ha behandling med Rosenmetoden ved rusavhengighet eller alvorlige psykiske lidelser. Det samme gjelder barn og ungdom.

Antall behandlinger vil være individuelt, og du kjenner selv i kroppen hvor mange timer du trenger og hvor hyppige behandlingene bør være.  For å få i gang en god flyt anbefales det mer enn en enkelttime behandling, men en enkelttime gir en fin innsikt i metoden. En god start kan være å ta 3 behandlinger med én til to ukers mellomrom. 

Man kan oppleve avspenning, indre ro og større selvinnsikt allerede under de første behandlingene, men den som går til behandlinger over tid, vil merke prosesser som fordyper disse effektene. 

Billedskaper Toril Austli
Billedskaper Toril Austli