Pris

Enkelttime

kr. 400,-

Bestille time

Telefon (SMS): 41 21 92 60

Time etter avtale

Mandag: 17:30-19:30
Torsdag: 16:00 - 19:00
Lørdag: 10:00 - 13:00
Annen tid kan også avtales. 

Rosenmetoden er livssynsnøytral. 
Terapeuten er forpliktet til foreningens etiske regler og har taushetsplikt i henhold til norsk lov. 

Behandlingen er foreløpig ikke refusjonsberettiget.