Bestille time

Telefon (SMS): 41 21 92 60

Jeg er praksiselev i Rosenmetoden MNRF
Redusert pris i praksisperioden.

Ventetid: 1-2 uker
Betaling med kort  

Rosenmetoden

- et godt alternativ hvis du:

 • føler deg urolig / har uro
 • føler deg nedstemt, tom eller sliten
 • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
 • kjenner deg anspent eller har smerter/plager som kan komme av langvarige muskelspenninger - ofte vondt i rygg, skuldre, nakke eller spenningshodepine
 • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
 • vil oppnå større kroppsbevissthet
 • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

Hva er Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsbehandling for å løse opp langvarige muskelspenninger og få større bevissthet på egen kropp og egne følelser.

Vi kan ha muskelspenninger i kroppen av fysiske årsaker, men spenninger kan også ha følelsesmessige årsaker. Det kan være stress. Det kan være vanskelige situasjoner eller vonde opplevelser i livet som har satt sine spor i kroppen i form av kroniske spenninger som kan ligge bak langvarige smerter og plager.

Som rosenterapeut brukes berøring og samtale for å hjelpe deg som klient til en dyp avspenning. Spenningsrelaterte smerter og plager kan minske eller forsvinne, du kan kjenne en indre ro og du kan komme mer i kontakt med deg selv og få større selvinnsikt. 

Behandlinger

De fleste kan ha behandling med Rosenmetoden, men du må være i stand til å ta ansvar for egen prosess. Det anbefales å ikke ha behandling med Rosenmetoden ved rusavhengighet eller alvorlige psykiske lidelser. Det samme gjelder barn og ungdom.

Erfaringsmessig velger de fleste å sette av tid til å motta rundt 10 behandlinger da dette er en prosess. De første 2-3 behandlingene vil vi anbefale deg å ta forholdsvis tett så du holder fokus på prosessen og det som dukker opp. Etter hvert kan du la det gå lenger tid mellom hver gang slik at livet kan få plass og du får bearbeidet og integrert følelsene og innsiktene du får underveis.

Man kan oppleve avspenning, indre ro og større selvinnsikt allerede under de første behandlingene, men den som går til behandlinger over tid, vil merke prosesser som fordyper disse effektene. 

Om meg

Jeg er godkjent som praksisårselev i Rosenmetoden og er medlem av Norske Rosenterapeuters forening (MNRF). 

Medlemmer i Norske Rosenterapeuters Forening er sertifiserte rosenterapeuter eller praksisårselever i Rosenmetoden. Vi er forpliktet til å følge foreningens etiske regler og har taushetsplikt i henhold til norsk lov. 

Jeg gir behandlingene på Rotnes i Nittedal. 
Utdanningen tar ca. 4 år. 

Utdanning: 

 • Grunnutdanning i Rosenmetoden 
 • Stressveilederutdanning / coach
 • Psykisk helse for barn og unge
 • Barnevernfaglig utredningsarbeid
 • Allmennlærerutdanning 
 • Sosiologi, pedagogikk
 • Lederutdanning