Avspenning Bevisstgjøring Stressmestring

Velkommen

Jeg er praksisårselev i Rosenmetoden.
I praksisperioden tilbys timer 
 til redusert pris på Rotnes i Nittedal. 

Timebestilling etter avtale.
Enkelttime kr 450,-

Bestill time
SMS: 41 21 92 60
E-post:
hs@rosenmetoden-ro.no
Praksiselev i Rosenmetoden MNRF
Hanne Svarva 

OM ROSENMETODEN

Rosenmetoden er først og fremst en avspenningsmetode, en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring av fortrengte følelser og mønstre som har dannet seg i løpet av livet. 

Rosenmetoden - et godt alternativ hvis du...

  • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
  • føler deg trøtt selv om det ellers ikke feiler deg noe
  • har spente og verkende muskler
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

Rosenmetoden kan gi deg...

  • dyp avspenning og friere pust
  • bedre kontakt med dine følelser og behov
  • større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
Rosenmetoden er livssynsnøytral. 
Rosenterapeuten er forpliktet til å følge foreningens etiske regler og 
har taushetsplikt i henhold til norsk lov. 
Behandlingen er foreløpig ikke refusjonsberettiget.