MARION ROSEN

Marion Rosen var grunnlegger av Rosenmetoden. Hun var elev av Gustav Heyer. Han var kollega og tidligere elev av C. G. Jung, som igjen var elev av Sigmund Freud. 

Marion Rosen sa følgende: 

"Avspenning er nøkkelen til bevissthet."

Marion Rosen ble født i Tyskland i 1914. Hun studerte massasje, avspennings- og pusteteknikker i 1930 årene. Hun praktiserte disse teknikkene blant annet med psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av C. G. Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet og bidro med sine ulike kunnskapsområder.

Marion Rosen utdannet seg senere til fysioterapeut og utviklet Rosenmetoden gjennom mange år i sin praksis i Berkeley, California, USA.