Rosenmetoden kan få 
spente muskler til å slappe av, 
gi følelsesmessig innsikt 
og friere pust

Bestille time

Hanne Svarva
Telefon (SMS): 41 21 92 60

Behandlinger
 Jeg er i praksisår i Rosenmetoden. 
 Halv pris i praksisperioden.
Behandlinger gis på Rotnes i Nittedal.

Medlemmer i Norske Rosenterapeuters Forening er sertifiserte rosenterapeuter eller praksisårselever i Rosenmetoden. Vi er forpliktet til å følge foreningens etiske regler og har taushetsplikt i henhold til norsk lov.

Hva er Rosenmetoden? 

Rosenmetoden er en kroppsbehandling og avslapningsmetode der det brukes myk berøring og ord for å komme i kontakt med følelser vi kanskje ikke er bevisst i en stresset hverdag. 

Jevnlige behandlinger med Rosenmetoden kan gi muligheten for…

 • personlig vekst og livsendring
 • økt oppmerksomhet mot sammenhengen mellom kropp og sinn
 • økt oppmerksomhet på sammenhengen mellom følelser, spenninger og somatiske symptomer
 • bedre pust og fordøyelse
 • reduserte muskelspenninger og smerter i kroppen
 • bedre psykisk helse ved å redusere psykisk ubehag
Rosenmetoden er et godt alternativ hvis du: 
 • kjenner indre stress og uro, tankekjør og ubehagelige følelser
 • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
 • trenger en å snakke med
 • ønsker bedre kontakt med egne følelser og dine mønstre
 • søker mer indre ro
 • kjenner deg anspent - ofte vondt i nakke, skulder, spenningshodepine
 • har spente og verkende muskler
 • vil oppnå større kroppsbevissthet
 • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

https://rosenmetoden.no/rosenmetoden/

De fleste kan ha behandling med Rosenmetoden, men du må være i stand til å ta ansvar for egen prosess. Det anbefales å ikke ha behandling med Rosenmetoden ved rusavhengighet eller alvorlige psykiske lidelser. Det samme gjelder barn og ungdom under 18 år.