Velkommen

Rosenmetoden er en kroppsbehandling og avslapningsmetode der det brukes myk berøring og ord for å komme i kontakt med følelser vi kanskje ikke er bevisst i en stresset hverdag.

Rosenmetoden kan hjelpe deg med å få kroppsbevissthet, slik at du får tilgang til kroppens ubevisste. Metoden har fått sitt navn etter grunnleggeren og fysioterapeuten 

Marion Rosen (1914 - 2012). 

Hanne Svarva

Rosenterapeut

Jeg er utdannet rosenterapeut (4 år) og er for tiden under sertifisering. 

Priser i praksisperioden tilbys til redusert pris. 

Behandlinger gis i eget behandlingsrom på Rotnes i Nittedal. 

Pris: kr. 450,- per time

Bestille time

Rosenmetoden er et godt alternativ hvis du 

 • har spente og verkende muskler
 • vil oppnå større kroppsbevissthet
 • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
 • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
 • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi eller andre behandlingsformer 

Hva sier forskningen 

Evidensbasert forskning er begrenset på Rosenmetoden, men et studie ved Karolinska Institutet i Stockholm har vist at jevnlige behandlinger med Rosenmetoden kan gi muligheten for...

 • personlig vekst og livsmestring 
 • økt oppmerksomhet mot sammenhengen mellom kropp og sinn
 • økt oppmerksomhet på sammenhengen mellom følelser, spenninger og somatiske symptomer
 • bedre pust og fordøyelse
 • redusert muskelspenninger og smerter i kroppen
 • bedre psykisk helse ved å redusere psykisk ubehag

Slik foregår en behandling med Rosenmetoden

Rosenmetoden er en form for kroppsterapi og under behandlingen ligger klienten på en behandlingsbenk med et pledd over seg. Rosenterapeuten legger hendene på spent muskulatur og kombinerer den respektfulle berøringen med samtale eller ord. Under behandlingen jobber terapeuten hele tiden med å gi oppmerksomhet til kroppens pustemønster og muskelspenninger. Spent muskulatur kan være områder som trenger frigjøring fra tidligere opplevelser, følelser eller traumer. Rosenmetoden kan gi dyp avspenning og gamle mønstre og muskelspenninger kan avta. Både berøringen og ordene er med på å løse opp muskelspenninger og på å gjøre klienten mer bevisst på sin egen kropp og sine egne følelser.

De fleste kan ha behandling med Rosenmetoden, men du må være i stand til å ta ansvar for egen prosess. 

Det anbefales å ikke ha behandling med Rosenmetoden ved rusavhengighet eller alvorlige psykiske lidelser. Det samme gjelder barn.

Film: Behandling i Rosenmetoden

Foreningen av Danske Rosenterapeuter har laget en kort film som forklarer hva Rosenmetoden er.