Rosenmetoden 

 Velkommen til dyp berøring 
som kan gi deg god avspenning, 
friere pust og flere bevisste 
valg i hverdagen.  

Rosenmetoden - et godt alternativ hvis du...

  • ønsker et trygt sted å gi uttrykk for følelser
  • har spente og verkende muskler 
  • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
  • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
  • kjenner deg utmattet
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • ønsker deg en friere pust

Rosenmetoden er livssynsnøytral
Rosenterapeuten er forpliktet til å følge foreningens etiske regler og har taushetsplikt i henhold til norsk lov. Behandlingen er foreløpig ikke refusjonsberettiget. 

Jeg er praksisårselev i Rosenmetoden. 

Bestill behandling
SMS: 
41 21 92 60
E-post: hs@rosenmetoden-ro.no 

Enkelttime i praksisperioden
kr 350,-